Giới thiệu

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUANG TRUNG

Địa chỉ liên lạc:

  • Toà văn phòng Quang Trung 

295 Ngọc Thuỵ, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: +842436500602 (Vietnamese) / +84987094885 (Japanese) / +84966066736 (Chinese)

Email: info@quangtrungcorp.vn / anhpham@quangtrungcorp.com.vn

  • Trung tâm đào tạo 

Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Trung Ương

Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.

Nhân sự quản lý:

  • Họ và tên: Phạm Duy Anh – Tổng giám đốc

ĐT: +842436500602 / 109

Email: anhpham@quangtrungcorp.com.vn


  • Họ và tên: Phạm Cao Hiệp – Đồng sáng lập

ĐT:+842436500602 / 122

Email: hiep.pham@quangtrungcorp.com.vn